top of page
Lidmaatschap: Privacyverklaring

Privacyverklaring FCC Ammersoyen

In deze verklaring lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Bescherming van jouw persoonsgegevens

FCC Ammersoyen respecteert de Privacy van alle leden en gebruikers van onze ledenadministratie en website. De vereniging draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De vereniging verwerkt persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring. In de verdere verklaring wordt FCC Ammersoyen aangegeven als De vereniging.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerkt de vereniging

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

De vereniging verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het functioneren van de vereniging. De volgende persoonsgegevens verwerkt De vereniging van jou:

 • Achternaam – voorletters – roepnaam

 • Leeftijd

 • Geboortedatum

 • Woonplaats

 • Geslacht

 • Adres

 • Postcode

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Afbeeldingen (alleen als je deze zelf Upload)

 • Betaalgegevens

 • Medische bijzonderheden (alleen als je deze zelf aangeeft)

De vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

 • Het aanmelden, afsluiten en bijhouden van jouw lidmaatschap.

 • Correspondentie per mail over activiteiten, nieuwsbrieven.

 • Het versturen per mail van lidmaatschap gerelateerde zaken, zoals het versturen van facturen m.b.t. contributie, kleding en sponsoring.

 • Het aanmelden van jouw lidmaatschap bij de door jou gewenste sportbond.

 • Inschrijvingen voor evenementen via onze website of inschrijfformulier.

 • Het afhandelen van bestellingen voor producten en/of diensten via de mail.

 • Je te bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Voor historische doeleinden.

 • Voor het organiseren van wedstrijden.

 • Voor inschrijving van opleidingen.

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten m.b.t. sponsoring.

 • Het beantwoorden van vragen en klachten en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren wij jou vooraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover.

Van wie verwerkt De vereniging persoonsgegevens?

Leden en vrijwilligers van De vereniging.
Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap van de vereniging.
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar De vereniging een relatie mee heeft, willen krijgen of hebben gehad.

(sponsoren – leveranciers.)

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de vereniging?

De verwerkers van de persoonsgegevens zijn door het bestuur geautoriseerd om jouw persoonsgegevens te verwerken. Alle verwerkers van De vereniging staan vermeld in een verwerkersoverzicht.

Onze relaties waarmee we samenwerken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle Privacy regels voortkomende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit zijn: De sportbonden NFF en KNWU. Aanmelding naar deze bonden vindt plaats door De vereniging op aangeven van de leden zelf.

Hoe gaat De vereniging met jouw gegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging. Op het moment dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen die wij hebben gesteld, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Openbaar maken persoonsgegevens

De vereniging heeft toestemming om tijdens clubactiviteiten en wedstrijden foto’s en beeldmateriaal te maken en te verwerken. Iemand die wil deelnemen, maar niet online terecht wil komen, kan daar bezwaar tegen maken.

De vereniging heeft toestemming om een persbericht met foto’s en beeldmateriaal en namen naar de media te sturen en op de website te zetten. Op ieder moment mag een lid daartegen bezwaar maken.

De vereniging zal uw overige persoonsgegevens, niet zijnde foto’s, niet openbaar maken zonder toestemming. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden.

Jouw rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou hebben geregistreerd, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

 • Je hebt het recht om het mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens in te trekken.

 • Recht van inzage, op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd.

 • Het recht op wissen van jouw persoonsgegevens. Indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de gestelde doelen, zullen wij op jouw verzoek jouw persoonsgegevens wissen.

Om gebruik te maken van bovengenoemde rechten gelieve contact op te nemen via eab@home.nl

Inzage tot onze privacyverklaring

Op www.fcc-ammersoyen.nl ga je naar “lidmaatschap” en kies je onderaan voor: “ Privacyverklaring”

Wijziging privacy beleid

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacy beleid.

Hoewel De vereniging tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare geachte bronnen aan te bieden, verstrekt De vereniging expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via onze internetsite aangeboden informatie.

bottom of page