top of page

Proefles

Dat BMX een leuke en energieke sport is zie je wel aan het grote aantal leden dat de FCCA heeft. Voor wie geïnteresseerd is in de BMX sport en dit wel eens wil proberen is er op maandagavond een training voor beginners van 18:30 tot 19:30 uur.

Je mag 4x een proefles meedoen, neem wel een volwassene mee, anders kunnen we je helaas niet toelaten op de baan. De proeflessen vinden plaats op maandagavond (groep 0), wij zorgen voor een fiets, helm, en handschoenen als jij een lange broek en trui met lange mouwen aan trekt. Na deze 4 weken moet je beslissen of je lid wil worden. Daarna dien je zelf voor een BMX fiets en protectie te zorgen. Wil je 4 proeflessen volgen meld je dan vrijblijvend aan via dit contactformulier.

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd in de BMX-sport en FCC Ammersoyen en wil je lid worden? Neem dan contact op met het secretariaat. Er wordt dan vervolgens contact met je opgenomen om het lidmaatschap toe te lichten en te bespreken in welke groep je kan aanvangen. Hierna ontvang je een toegangscode waarna je via deze link je lidmaatschap kan bevestigen en voor het eerste jaar de contributie kan betalen.

Om (rijdend) lid te worden van FCC Ammersoyen dien je ten minste 4 jaar te zijn. Bij aanmelding voeg je een kopie van een paspoort of ID-bewijs toe van het rijdend lid met daarop zijn of haar geboortedatum.  Dek de overige gegevens af of maak ze zwart, zo voorkomt u eventuele digitale fraude.

Vrijwilligers en Borg

We kunnen de vereniging alleen ‘draaiend’ houden door inzet van vrijwilligers. FCC Ammersoyen hanteert een borg van €50 per jaar.  Dit geldt voor elk 1e gezinslid <18jr. Deze borg kan terugverdiend worden door minimaal 16 uur per jaar te helpen bij een wedstrijd (8 uur/keer) en/of dagdelen bij het baanonderhoud (4 uur/keer) en/of vergelijkbare hoeveelheid aan commissie werkzaamheden ter beoordeling van het bestuur. Als je niet komt helpen -wat we uiteraard wel verwachten- betaal je dus onnodig meer contributie. Van diegenen die samen vaker komen helpen kan aan het eind van het jaar 1 ouder gratis deelnemen aan de afsluitende "BBQ" en diegenen die samen meer dan 2 maal zoveel komen helpen 2 ouders. De vrijwilligers borg die terugverdiend is wordt verlegd naar het volgend jaar tot opzegging van het lidmaatschap / het jongste lid 18 jaar is geworden dan wordt deze teruggestort. We hopen dat we op je inzet mogen rekenen! 

Contributie

Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en kan tussentijds niet worden opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor het lidmaatschap is contributie verschuldigd. Onderstaande tabel geldt voor nieuwe leden, hierna is het doorlopende lidmaatschap € 105,00 per jaar.

Nieuwe leden ontvangen na aanmelding per email een faktuur. Als nieuw lid betaal je de contributie in één termijn. 
Bestaande leden ontvangen in november de faktuur. 

De vereniging behoudt zich het recht voor om de contributie jaarlijks te verhogen, vaststelling van het contributiebedrag geschiedt door de Algemene Ledenvergadering.

In de contributie is inbegrepen het lidmaatschap voor de NFF en KNWU, de rijdersbijdrage voor het clubshirt en -voor nieuwe leden- de éénmalige inschrijfkosten.

Incasso

Bij het aanmelden als lid via de webshop betaal je voor het eerste jaar de contributie. Betaling van de contributie voor de daaropvolgende jaren is mogelijk per automatische incasso. 

Voor het incasseren van de contributie maken we gebruik van een doorlopende SEPA machtiging. Je dient voor voldoende saldo op uw bankrekening te zorgen. Bij het storneren ontvang je een nota inclusief € 2,50  administratiekosten.

Clubshirt

Van rijdende leden wordt verwacht dat ze tijdens de wedstrijden ons laatste clubshirt dragen. Clubshirts kan je in de webshop bestellen.

Beëindigen

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor het resterende deel van het jaar verschuldigd. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail uiterlijk 2 weken voor het nieuwe verenigingsjaar te geschieden (om inschrijvingskosten bij de NFF en KNWU te voorkomen).

Maand

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Wedstrijdlidmaatschap

€ 105,00

€ 105,00

€ 105,00

€   95,00

€   85,00

€   75,00

€   65,00

€   60,00

€   55,00

€   45,00

€   35,00

€   25,00

Trainingslidmaatschap

€   85,00

€   85,00

€   85,00

€   75,00

€   65,00

€   55,00

€   45,00

€   40,00

€   35,00

€   25,00

€    15,00

€     4,00 per losse training

Lidmaatschap: Lidmaatschap
bottom of page