top of page
Onderhoud: Afbeelding

Club reglement

1. Lidmaatschap

1.1. De contributie loopt per volledig kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

1.2. Bij betaling van het lidmaatschap ben je automatisch NFF-lid en KNWU basislid.

1.3. Stuurbord en zijnummerborden benodigd voor deelname aan wedstrijden moeten zelf aangeschaft worden*

1.4. Opzegging van de contributie dient schriftelijk bij het secretariaat te geschieden, 30 dagen voor het einde kalenderjaar.

 

2. Trainingen en wedstrijden

2.1. Bij trainingen en wedstrijden is het dragen van een (val)helm en beschermende kleding verplicht (volgens het NFF-reglement).

2.2. Tijdens de trainingen is het verplicht voor leden <16jr dat er minimaal 1 ouder als begeleider aanwezig is.

2.3. Bij Regio of AK-wedstrijden en Clubkampioenschappen is het dragen van het laatste clubshirt verplicht.

2.4. De club biedt de mogelijkheid tot alléén trainingslid, mits dit lid in bezit is van een geldige licentie en aangesloten is bij een fietsbond (deze persoon neemt geen deel aan clubactiviteiten).

2.5. Men mag alleen met een BMX / Fietscrossfiets de baan betreden of berijden. Buiten de trainingen en wedstrijden om is de baan gesloten en is het betreden van de baan geheel op eigen risico.

 

3. Algemeen

3.1. Ieder lid is verplicht meet te helpen met de voorbereiding en tijdens evenementen en met het onderhoud van de baan/accomodatie van FCC Ammersoyen (bij minderjarigen min. een van de ouders).

3.2. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal.

3.3. Men dient ten alle tijde de aanwijzingen van het bestuur op te volgen.

3.4. Men dient als lid dit reglement na te leven en zich positief naar anderen uit te dragen.

3.5. Bij het niet nakomen van dit reglement is het bestuur gemachtigd om passende maatregelen te treffen.

3.6. In alle gevallen waar deze clubregels niet in voorzien, beslist het bestuur.

* NFF en KNWU wedstrijden: hier gelden verschillende eisen afhankelijk van je soort licentie; zie hiervoor de NFF en KNWU site. Bij beide bonden zijn zij-nummerborden verplicht

bottom of page